Voorwaarden d.d. 10-09-2018

De verhuur van mijn doeken en dragers is bedoeld om voor een korte periode een draagdoek of draagzak te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om na een consult rustig de tijd te hebben om een draagdoek of draagzak te kopen en in de tussentijd toch te kunnen dragen. Maar ook om een draagzak die je op het oog hebt eerst te kunnen proberen voor aankoop of gebruik tijdens een vakantie.

Voor de leesbaarheid gebruik ik het woord 'product' in plaats van alle producten op te sommen. Genoemde kosten staan vermeld bij verhuur

 

Huurperiode

 • Producten worden minimaal 1 week en maximaal 2 weken verhuurd. In de schoolvakantie is een langere periode mogelijk, neem daarvoor even contact op.
 • Lever je het product niet tijdig in dan betaal je extra huur, maar mogelijk stel je ook iemand teleur die het product na jou had willen huren of gebruiken in een consult.

Borg

 • Je betaald een borg voor de gehuurde product, deze dient vooraf betaald te worden per overschrijving. De hoogte van de borg is gebaseerd op de vervangingswaarde.
 • Huur je meerdere producten tegelijk? Dan betaal je voor elk product apart borg.
 • Voor de verhuur controleren we gezamenlijk het product en worden eventuele reeds aanwezige mankementen genoteerd.

Gebruik

 • Ik ga er van uit dat je met zorg met de gehuurde producten om gaat en dat ik deze schoon en heel terug krijg. Een ongeluk zit desondanks in een klein hoekje, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren met het product, neem dan even contact met me op.
 • Ik was de producten graag zelf, het verzoek is dan ook deze niet te wassen. Mocht je kleintje een ongelukje hebben, neem dan even contact op voor een oplossing.
 • Ik was de producten op regelmatige basis, maar niet voor of na elke verhuur of consult, je krijgt wel altijd een schoon product zonder vlekken of geurtjes. Wil je graag dat het product vooraf gewassen wordt, dan reken ik daarvoor waskosten.
 • De producten niet gebruiken of opbergen in ruimtes waar gerookt wordt.
 • De producten uit de buurt houden van huisdieren, heb je huisdieren, dat is geen probleem, maar dan was ik het product na gebruik om te voorkomen dat een volgende klant hier last van heeft.
 • Extra waskosten voor bijvoorbeeld vervuiling, huisdieren of rooklucht worden berekend. 

Retour en afrekening

 • Nadat het product in goede staat is terug ontvangen door mij, wordt het huurbedrag verrekend met de borg en het restant terug gestort op je rekening.
 • Indien het product niet of ernstig beschadigd (niet veilig meer te gebruiken of niet meer representatief), wordt ingeleverd, vervalt de borg in geheel, ter vergoeding van de schade. Bij kleine beschadigingen, ontbrekende onderdelen of vlekken die niet te verwijderen zijn, wordt door mij bepaald wat naar redelijkheid de hoogte van de schade is. Hierbij moet je denken aan waardevermindering of reparatiekosten.
 • Indien er onderdelen vervangen moeten worden, reparaties moeten worden uitgevoerd of accessoires ontbreken, dan breng ik de werkelijke kosten daarvan in rekening.
 • Producten worden in de regel niet verzonden en dienen te worden gehaald en gebracht op mijn adres. Bij eventuele uitzonderingen is de huurder aansprakelijk voor verlies en beschadiging tijdens verzending. Producten worden alleen verzekerd verzonden.

Verantwoordelijkheid

Het gebruik van onze producten is geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden bij verkeerd gebruik van onze producten. Producten dienen ook altijd te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze zijn te vinden op sommige dragers, in de mee geleverde gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant. De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te kennen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de producten.

Gebruik door anderen dan de huurder is toegestaan, maar de huurder blijft gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het gehuurde product en het veilige gebruik er van.

 

Wijziging voorwaarden of prijzen

Deze voorwaarden en prijzen kunnen zonder voormelding worden aangepast. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat ze geplaatst zijn op de website. www.draagmemee.nl/verhuur/voorwaarden. Eerdere voorwaarden komen daarmee te vervallen.
Voor alle lopende verhuren en reeds gemaakte afspraken blijven de voorwaarden en prijzen gelden, zoals ze waren ten tijde van het maken van de huurafspraak.